فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای

‏این نامه به دست رضاشاه می ‌افتد. او فروغی را می‌خواهد و می‌گوید که منظور تو در این نامه من بودم. در هر حال به دلیل موقعیت و شخصیت بالای فروغی، رضاشاه فقط این کلمه را به او می‌گوید که به خانه برو . فروغی در طول چند سال خانه ‌نشین می‌شود و به او پست و سمتی نمی‌دهند. وقتی که قرار می‌ شود رضاشاه از ایران برود، متفقین به ‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 38

‏او تکلیف می‌کنند که باید استعفا بدهی. مقدمات و نامه استعفا توسط فروغی فراهم و به دست رضاشاه داده می‌شود. رضاشاه در آن لحظات به فروغی می‌گوید که چه باید کرد؟ فروغی همان یک خط شعر را در جواب سوال او می‌گوید:‏

در کف شیر نر خونخواره ‌ای  غیر تسلیم و رضا کو چاره ‌ای

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 39