فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
نقش مطبوعات در تخریب زمامداران حکومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نقش مطبوعات در تخریب زمامداران حکومت

‏نخست وزیر‌هایی که بر سر کار می ‌آمدند، موقتی بودند و کاری هم نمی‌توانستند انجام ‏‎ ‎‏بدهند. از روزی که سر کار می ‌آمدند، عوامل مخالف و طرفدار و مزاحم که همیشه دور ‏‎ ‎‏و بر حکومت ‌ها هستند و می‌خواهند از فرصت‌ ها استفاده کنند در روزنامه ‌ها به این ‌ها‏‎ ‎‏حمله می‌کردند. این که تو نمی‌توانی کاری انجام دهی؛ از روزی که از مادرت متولد ‏‎ ‎‏شدی... شرح حال و سوابق این‌ ها را می‌ نوشتند؛ در مدرسه که بودی یک مداد دزدیدی ‏‎ ‎‏و در فلان جا فلان کار را کردی. سوابق و جریاناتی را نقل می‌کردند تا قدرت عملی ‏‎ ‎‏کار از او گرفته شود، تا او برای ساکت نگه داشتن این ‌ها باج بدهد، موقعیت و پست ‏‎ ‎‏بدهد. این جور هرج و مرج‌ ها وجود داشت و کسی نمی‌توانست کاری از پیش ببرد. ‏‎ ‎‏این وضع حکومت ‌ها بود.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 39