فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
شیوه مبارزاتی فداییان اسلام / ترور کسروی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شیوه مبارزاتی فداییان اسلام / ترور کسروی

‏جمعیت فداییان اسلام بیشتر با حرکت ‌های ضد دینی حکومت و رسوبات باقی مانده از ‏‎ ‎‏حکومت رضاخانی مبارزه می‌کرد و رنگ مذهبی شدیدتری نسبت به حرکت آیت ‌الله ‏‎ ‎‏کاشانی داشت. در آن سال‌ ها یک مزاحم بزرگی به نام کسروی وجود داشت. مطالب ‏‎ ‎‏گفته شده توسط او دین را به صورت کلی تخطئه می‌کرد و سمت و جهت حرف ‌هایش ‏‎ ‎‏دقیقا مشخص نبود. چند نشریه داشت و با عنوان «پاک‌دینی» به پیغمبر اتهاماتی می‌زد. ‏‎ ‎‏جمعیت‌ های مذهبی هم به دلیل ضعف شان قادر به ‏‏مقابله شدید با او نبودند. این بود ‏‎ ‎‏که فداییان اسلام راه چاره را در این دیدند که او را به قتل برسانند. خود مرحوم نواب ‏‎ ‎‏صفوی تیراندازی کرد ولی نتیجه بخش نبود. او را بازداشت کردند و پس از مدتی آزاد ‏‎ ‎‏شد. جمعیت جلسات مخفیانه ‌ای داشت و بعدها جلساتی هم به صورت علنی‏‏ داشت که ‏‎ ‎‏شب‌ های شنبه در مسجد برگزار می‌شد و جمعیت زیادی در آن شرکت می‌کردند. این ‏‎ ‎‏قضایا ادامه داشت تا این ‌که کسروی در دادگستری کشته شد.‏‎[2]‎‏ آن روز در دادگستری ‏‎ ‎‏جمعیت فداییان اسلام چند نفری را از قبل آماده کرده و در آن جا او و معاونش را به ‏‎ ‎‏قتل رساندند. سپس بیرون آمدند و تکبیر گفتند. البته آن‌ ها را بازداشت کردند. از طرف ‏‎ ‎‏بازاری‌ ها پولی در حدود سیصد هزار تومان جمع گردید و برای آزادی آن‌ ها در ‏‎ ‎‏دادگستری گذاشته شد تا آن ‌ها تا زمان محاکمه آزاد باشند. چون ‏‏روحانیان و ‏‎ ‎‏جمعیت ‌های مذهبی حمایت‌ های شدیدی از فداییان ‏‏می‌کردند، لذا دستگاه نتوانست آن ‌ها ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 42

‏را مدت زیادی در بازداشت نگه دارد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 43

  • . اسفند 1324.