فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
ترور پزشک بهایی در کاشان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ترور پزشک بهایی در کاشان

‏کاری که فداییان اسلام کردند خیلی چشمگیر بود و جرات زیادی برای همه مسلمانان جامعه فراهم کرد و باعث شد اقدامات دیگری علیه بهایی ‌ها انجام شود. مثلا در کاشان یک دکتر بهایی بود، چند نفر از بچه ‌هایی که جمعیتشان به فداییان اسلام متصل بود از طریق شعبه ‌هایی که در شهرستان ‌ها داشتند به کاشان رفته و او را کشتند. مردم از پیوستن به چنین جمعیتی استقبال می‌کردند؛ چون در طول سال ‌های حکومت رضاشاه توسری خورده و احساس ضعف می‌کردند. مردم با پیوستن به این جمعیت با رفتارهای ضد دینی مثل بی حجابی و بدحجابی و غیره مقابله می‌کردند. در کنار آن کارهای فرهنگی و تبلیغی نیز انجام می‌دادند و تبلیغاتشان خیلی موثر بود.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 43