فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
فعالیت گروه ها و جمعیت ها در انتخابات مجلس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فعالیت گروه ها و جمعیت ها در انتخابات مجلس

‏دکتر بقایی در جریان انتخابات مجلس موضوع نفت را مطرح می‌کرد. در این امر عده‌ ای ‏‎ ‎‏از جمعیت ‌های ملی هم کاندیدا بودند که ادعای طرفداری از مصالح و منافع ملت را‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 46

‏می‌کردند. جمعیت مسلمانان مجاهد که طرفدار آیت ‌الله کاشانی بود هم فعال بود و ما‏‎ ‎‏هم با این جمعیت ‌ها به نوعی همکاری داشتیم. جمعیت فداییان اسلام و جمعی دیگر از ‏‎ ‎‏گروه‌ ها و جمعیت ‌ها و مسلمانان هم به شکلی متقاعد شده بودند که در این کارها و ‏‎ ‎‏امور بایستی شرکت کرد و با خودسری ‌ها و افراط و تفریط و زیاده روی‌ های دربار و ‏‎ ‎‏شاه به نوعی مقابله نمود. بنابراین مسئله ‌انتخابات آن دوره کم کم به صورت حادّی ‏‎ ‎‏درآمد و خیلی از فعالیت ‌ها شروع شد. جمعیت ما هم فعال بود. از جمله کاندیداها یکی ‏‎ ‎‏آیت ‌الله کاشانی و دیگری دکتر بقایی بود. اشخاصی چون عبدالقدیر آزاد و دکتر علی ‏‎ ‎‏شایگان هم بودند که جزو کاندیداهای ملی بودند.‏

‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 47