فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
ترور هژیر و ابطال انتخابات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ترور هژیر و ابطال انتخابات

‏سید حسین امامی در مسجد سپهسالار به هژیر تیراندازی کرد و او را به قتل رساند.‏‎[2]‎‎ ‎‏مرحوم سید حسین امامی را بازداشت کردند و به فاصله‌ کوتاهی شبانه او را در میدان ‏‎ ‎‏توپخانه (میدان امام خمینی) به دار آویختند.‏


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 49

‏مرحوم امامی چند برادر داشت و من با ایشان آشنایی داشتم. سید علی و سید حسن برادرانش بودند. این ‌ها در قتل کسروی هم شرکت داشتند. مرحوم سید حسین فردی شجاع و نترس بود. غالب شب ‌ها در منزل آیت ‌الله کاشانی حضور داشت و به ‏‎ ‎‏مناسبت ‌های مختلف سخنرانی می‌کرد؛ خدا ایشان را رحمت کند.‏

‏پس از این حادثه دستگاه دچار وحشت شد و پس از عقب نشینی مفتضحانه، ‏‎ ‎‏انتخابات را به طور کلی باطل کرد و انتخابات جدیدی صورت گرفت. مردم همه ‏‎ ‎‏روحیه قوی و امیدوارانه ‌ای پیدا کردند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 50

  • . 13 ابان 1328.