فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
اقدامات جبهه ملی در انتخابات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اقدامات جبهه ملی در انتخابات

‏اصولا پیدایش و تشکیل جبهه ‌ملی و هسته ‌مرکزی آن از جریان انتخابات و دخالت ‏‎ ‎‏هژیر در امر انتخابات آغاز شد. این جبهه در طی یک آگهی نسبت به دخالت ‌های دربار ‏‎ ‎‏و هژیر در امر انتخابات و تغییر کاندیداها اعتراض و از مردم دعوت کرد که جلوی ‏‎ ‎‏دربار اجتماعی کنند. در راس آن‌ها دکتر مصدق بود. آن روز جمعیت زیادی در آن ‏‎ ‎‏اجتماع حضور داشتند. از جمله خودم، عده ‌ای از رفقا، طرفداران مرحوم آیت ‌الله ‏‎ ‎‏کاشانی، طرفداران جمعیت فداییان اسلام. آقایانی که بعدها به جبهه ملی ملحق شدند، ‏‎ ‎‏آمده بودند. پس از اجتماع مردم و اعلام اعتراض، هژیر که خود از دربار بود، بیرون آمد ‏‎ ‎‏و با مرحوم دکتر مصدق صحبت کرد. گفت: به وجدانم قسم این انتخابات، انتخابات ‏‎ ‎‏آزادی است و ما هیچ ‌گونه دخالتی در انتخابات نمی‌کنیم. متقابلا جمعیت متقاعد نشد و ‏‎ ‎‏گفتند که ما در دربار متحصن می‌شویم تا رسیدگی کاملی شود و مشخص گردد که آیا‏‎ ‎‏دخالت می‌کنید یا نه. آن ‌ها در جواب گفتند که امکان حضور چنین اجتماعی در دربار ‏‎ ‎‏فراهم نیست، شما نمایندگانی انتخاب بکنید تا بیایند و در دربار متحصن شوند و ما هم ‏‎ ‎‏بعدها رسیدگی می‌کنیم. دکتر مصدق و یک عده از سران جبهه‌ ملی بعدی تقریبا ده ـ ‏‎ ‎‏دوازده نفر در دربار متحصن شدند؛ ولی تحصن آن‌ ها هیچ تاثیری در روند انتخابات و ‏‎ ‎‏دخالت دربار نگذاشت و آن ‌ها کار خودشان را می‌کردند. در آن تحصن بود که افراد و ‏‎ ‎‏جمعیت‌ هایی که از جناح‌ های مختلف آمده بودند تصمیم گرفتند برای مقابله به صورت ‏‎ ‎‏جبهه ‌ای عمل کنند. لذا نمایندگانی برای این کار انتخاب کردند که اصل و اساس ‏‎ ‎‏تشکیل جبهه ‌ملی شد. تحصن آن‌ ها نیز با قتل هژیر منتفی شد و آن ‌هااز تحصن بی ‏‎ ‎‏فایده و بی نتیجه خودشان خارج شدند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 51