فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
دوران نخست وزیری رزم آرا و اقدامات مخالفان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دوران نخست وزیری رزم آرا و اقدامات مخالفان

‏با ورود آیت ‌الله کاشانی به صحنه، جبهه ملی توانست به موقعیت خاصی دست یابد. به ‏‎ ‎‏طوری که اقدام به تعویض نخست وزیر و روی کار آمدن رزم ‌آرا شد. رزم ‌آرا چهره‌ ای ‏‎ ‎‏مصمم و سربازمآبانه داشت. از همان آغاز خیلی فعال نشان می‌داد. مثلا صبح زود بلند ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 51

‏می‌شد و به بعضی از ادارات سر می‌زد. او با قاطعیت حرف می ‌زد. از جمله حرف ‌های ‏‎ ‎‏او این بود : ایرانی که نمی‌تواند لولهنگ‏‎[2]‎‏ بسازد چه طور می‌تواند قدرت اداره کردن نفت ‏‎ ‎‏را داشته باشد. این حرف رزم ‌آرا همان موقعی بود که مسئله ‌ملی شدن نفت در مجلس ‏‎ ‎‏مطرح بود. در برابر اقدامات رزم ‌آرا حرکت ‌ها و گفتگو های مخالفی هم صورت ‏‎ ‎‏می‌گرفت از جمله روزنامه ‌شاهد که مطالبی می‌نوشت. روزنامه‌ شاهد به وسیله‌ دکتر ‏‎ ‎‏بقایی اداره می‌شد و موقعیت خاصی داشت و در بین مردم جا باز کرده بود.‏

‏جناح‌ های ضد حکومتی و دولتی معمولا این روزنامه را می‌خریدند. محل چاپ ‏‎ ‎‏روزنامه‌ شاهد در خیابان ناصرخسرو ، کوچه‌ حاجی نایب بود. البته اقدامی برای تعطیلی ‏‎ ‎‏آن صورت گرفت و مردم برای جلوگیری از حمله به چاپخانه و ممانعت از انتشار ‏‎ ‎‏روزنامه شب ‌های متوالی به چاپخانه روزنامه می‌رفتند و تا صبح آن جا می‌خوابیدند و ‏‎ ‎‏به هر شکلی بود روزنامه را از پشت بام ‌ها به دست مردم می ‌رساندند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 52

  • . آفتابه.