فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
اعتراض جبهه ملی به مجلس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعتراض جبهه ملی به مجلس

‏موضوع دیگر اعتراض جبهه‌ ملی و ملیون به مجلس بود که مجلس استیضاح شد ولی ‏‎ ‎‏نمایندگان مجددا با رای اکثریت قاطع و زیاد انتخاب شدند؛ چون اکثر نمایندگان ‏‎ ‎‏مجلس همان نمایندگان معلوم الحال بودند که کرسی نمایندگی برای همیشه در دست ‏‎ ‎‏این‌ ها بود و برای سال‌ های سال رزرو کرده ‌بودند. اشخاصی از شهرستان ‌ها هم بودند که وابسته و سرسپرده‌ حکومت ، دربار و خارج و سیاست‌ های خارجی بودند و آن ‌ها را‏‎ ‎‏حمایت و تایید می‌کردند، در نتیجه وارد مجلس می‌شدند. علی‌رغم همه ‌سر و صدا‌ ها و ‏‎ ‎‏جار و جنجال ‌هایی که علیه رزم‌ آرا شد، او توانست رای قاطعی به دست آورد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 52