فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
تهدید رزم آرا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تهدید رزم آرا

‏چندی بعد، یک نوبت در جلوی مجلس اجتماعی از ناحیه‌ جناح ‌های مذهبی انجام شد ‏‎ ‎‏و آن جا رزم ‌آرا را تهدید کردند به این که نمی‌گذاریم کارهایت را ادامه بدهی. اجتماع ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 52

‏بزرگی هم در مسجد امام تشکیل دادند. دستگاه هم افرادی را به آن جا می‌فرستاد تا آن ‏‎ ‎‏جمعیت و تجمع را به هم بزنند و سر و صدا ایجاد کنند. در خلال این قضیه زد و ‏‎ ‎‏خوردی هم واقع شد که قابل توجه بود. در آن اجتماع نیز به وسیله ‌یکی از گویندگان ‏‎ ‎‏با رزم‌ آرا اتمام حجت شد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 53