فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
ملی شدن صنعت نفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ملی شدن صنعت نفت

‏پس از قتل رزم ‌آرا وضعیت فوق العاده و جدیدی پیش آمد. دستگاه حاکمه و شاه خیلی ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 53

‏جا خورده بودند. پس از مدتی کوتاه، یعنی از 16 اسفند، مجلس قانون ملی شدن ‏‎ ‎‏صنعت نفت را تصویب کرد. از این زمان به بعد شکاف بزرگی بین مجموعه‌ گروه ‌هایی ‏‎ ‎‏که متحدا و متفقا علیه دستگاه حاکمیت مبارزه می‌کردند ایجاد شد. البته بخشی از این ‏‎ ‎‏گروه‌ ها یعنی جمعیت فداییان اسلام علیه سلطنت و حاکمیت مطلقه‌ شاه مبارزه ‏‎ ‎‏می‌کرد‏‏.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 54