فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
دیدگاه آیت الله کاشانی بر نحوه اداره حکومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدگاه آیت الله کاشانی بر نحوه اداره حکومت

‏مدتی بعد مسئله جدیدی که مطرح شد این بود که تکلیف حکومت بعدی چه می‌شود؟ ‏‎ ‎‏در این خصوص گروه‌ ها دو جناح شدند: یکی مرحوم آیت ‌الله کاشانی و دیگری کلیه ‏‎ ‎‏کسانی که به نام جبهه ملی و جمعیت‌ های وابسته به هر شکلی و هر نحوی مبارزه و ‏‎ ‎‏فعالیت می‌کردند. مرحوم آیت ‌الله کاشانی نظری به این نداشت که شاه نباشد، بنابراین ‏‎ ‎‏مذاکراتی را برای ایجاد یک کابینه‌ جدید آغاز کرد. کابینه ‌ای که با دوام و بقای سلطنت ‏‎ ‎‏یعنی حفظ سلطنت نظری موافق داشته باشد. آن‌ ها در زمینه‌ تشکیل حکومت اسلامی ‏‎ ‎‏مطلق فکر و نظری نداشتند؛ یعنی نه زمینه ‌اش را داشتند و نه تصور می‌کردند که امکان ‏‎ ‎‏چنین کاری وجود دارد. این برعکس نظریه جمعیت فداییان اسلام بود.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 54