فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
دیدگاه فداییان اسلام درباره نحوه حکومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدگاه فداییان اسلام درباره نحوه حکومت

‏جمعیت فداییان اسلام نظر به تشکیل حکومت اسلامی و نفی سلطنت شاه داشتند. یک ‏‎ ‎‏سال قبل از آن هم جزوه‌ هایی را درباره‌ چگونگی تشکیل حکومت اسلامی در سطح ‏‎ ‎‏گسترده ‌ای چاپ و نشر کرده بودند. انگیزه اولیه آن ‌ها به وجود آمدن چنین حکومتی ‏‎ ‎‏بود؛ یعنی جایگزین کردن حکومت اسلامی به جای حکومت ‌های غاصبانه‌ قبلی. این جا‏‎ ‎‏بود که بین جمعیت فداییان اسلام و دیگر گروه‌ها اختلاف نظر به وجود آمد. در ‏‎ ‎‏جمعیت فداییان اسلام معمولا مرحوم نواب صفوی نظریه ‌ها را عنوان می‌کرد. افراد و ‏‎ ‎‏اعضای جمعیت هم با یکدیگر متحد بودند و اختلافی در این زمینه نداشتند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 54