فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
میتینگ جبهه ملی در میدان بهارستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

میتینگ جبهه ملی در میدان بهارستان

‏مدت کوتاهی پس از قتل رزم ‌آرا جمعیت‌ ها و گروه‌ ها میتینگی در میدان بهارستان‏‎ ‎‏برگزار کردند. در آن میتینگ ابتدا مرحوم دکتر مصدق صحبت کرد و چند نفر از ‏‎ ‎‏اعضای جبهه‌ ملی نیز برای سخنرانی تعیین شده بودند. عده‌ ای از فداییان اسلام نیز به آن جا رفته و جلوی در منتهی به بالکن ایستاده و اعتراض کردند که شما چرا اعضای ‏‎ ‎‏فداییان اسلام را برای شرکت در میتینگ دعوت نکرده‌اید؟ جمعیتی که این قدر در طول ‏‎ ‎‏مبارزه فعالیت داشته و در نهایت توسط خلیل طهماسبی مبادرت به قتل رزم‌ آرا کرده، در ‏‎ ‎‏حالی که خودتان در برابر حرکت‌ ها و فعالیت ‌های رزم ‌آرا خسته شده و وامانده بودید. ‏‎ ‎‏حالا یک نفر از فداییان اسلام نباید این جا شرکت داشته باشد، آن هم نه برای صحبت ‏‎ ‎‏کردن، بلکه به خاطر این که آن‌ ها را به حساب بیاورید؟ بالاخره آن جا بگو مگوی ‏‎ ‎‏شدیدی درگرفت. یک نفر از اعضای جبهه ملی به نام سپهبدی آغاز سخنرانی کرد و به ‏‎ ‎‏گفتارش شکل مذهبی داد.‏

‏در همان میتینگ فداییان اسلام اعلامیه ‌ای بین جمعیت پخش کردند که خلیل ‏‎ ‎‏طهماسبی باید ظرف مدت سه روز آزاد شود. و این موضوعی بود که آنها [جبهه ملّی] ‏‎ ‎‏نمی‌توانستند نسبت به آن روی خوش نشان دهند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 55