فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
دیدار مردم با خلیل طهماسبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار مردم با خلیل طهماسبی

‏خلیل طهماسبی را پس از بازداشت به کاخ دادگستری بردند و آن جا او را در یک اتاق ‏‎ ‎‏جا دادند، خیلی محترمانه. هر روز جمعیت زیادی به دیدن او می‌رفتند. صد نفر، پنجاه ‏‎ ‎‏نفر به ملاقاتش می‌رفتند و اتاق پر و خالی می‌شد. او هم با روی باز و خوش با مردم ‏‎ ‎‏برخورد می‌کرد. ‏

‏من از سال ‌ها قبل با خلیل طهماسبی آشنا بودم. نجاری داشت؛ با یک نفر دیگر به ‏‎ ‎‏صورت شراکت کار نجاری می‌کرد. به او استاد خلیل می‌گفتند: اوس خلیل نجار. یک ‏‎ ‎‏صندوق هم قبلا برای مجمع مسلمانان مجاهد ساخته بود که پول ‌های جمعیت را در آن ‏‎ ‎‏می‌گذاشتم و دست من بود.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 55