فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
روزنامه نبرد ملت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

روزنامه نبرد ملت

‏روزنامه‌ ای به نام نبرد ملت چاپ می‌شد که به جمعیت فداییان اسلام منتسب بود و ‏‎ ‎‏امیرعبدالله کرباسچیان آن را اداره می‌کرد. روزنامه ‌خشن و تندی بود و محافظه کاری ‏‎ ‎‏در نوشته‌ هایش نبود. رژیم درصدد برامد اعضای جمعیت از جمله کرباسچیان را‏‎ ‎‏دستگیر کند. این بود که در ایام عید به محلی به نام دولاب ریختند. دولاب تا اندازه‌ ای ‏‎ ‎‏نزدیک شهر بود. عده ‌ای مردم متعصب و م‏‏و‏‏من و معتقد در آن جا زندگی می‌کردند و ‏‎ ‎‏مرحوم نواب صفوی هم آن جا رفقای زیادی داشت. خیلی وقت ‌ها به دولاب می‌ رفت ‏‎ ‎‏و در روزهایی که مخفیانه زندگی می‌کرد به آن جا می‌رفت. دولاب امکانات خوبی ‏‎ ‎‏برای مخفی شدن داشت. آن‌ ها در دولاب مرحوم واحدی، کرباسچیان و چند نفر دیگر ‏‎ ‎‏را بازداشت کردند. خیلی بد و با خشونت با آن‌ ها برخورد کردند و آن‌ ها را به زندان ‏‎ ‎‏انفرادی با شرایط سخت بردند. این قضیه عکس العمل شدیدی برای مرحوم نواب ‏‎ ‎‏صفوی و جمعیت داشت. چند نفر از ما به باغ دکتر طرفه رفتیم و با مرحوم آیت ‌الله ‏‎ ‎‏کاشانی درباره‌ رفتارهای بد رژیم سخن گفتیم. دیدیم که جواب مثبت و قانع کننده ‌ای ‏‎ ‎‏ندارد. مثلا می‌گفت که این ‌ها اعلامیه‌ های تندی درباره‌ رفتار حکومت می‌دادند، باید از ‏‎ ‎‏کارهایشان دست بردارند و این جور کارها را نکنند. در هر حال ملاقات با مرحوم ‏‎ ‎‏آیت ‌الله کاشانی نتیجه ‌ای نداد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 57