فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
اعلامیه های امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعلامیه های امام خمینی

‏اعلامیه ‌هایی که امام می ‌داد به وسیله عده ‌ای از برادران چاپ و تکثیر می‌شد. شرایط آن زمان بسیار سخت بود. سازمان امنیت به رساله ایشان خیلی حساسیت داشت و تعقیب می‌ کرد که این رساله ‌ها کجا و چگونه به چاپ می ‌رسد. رژیم از بردن نام امام به ‏‎ ‎‏صراحت در منابر راضی نبود و نمی ‌خواست نام ایشان به عنوان مرجع تقلید برده شود. ‏‎ ‎‏موضوع چاپ و نشر اعلامیه‌ ها را هم خیلی تعقیب می‌ کردند و عده ‌ای را به خاطر ‏‎ ‎‏انتشار، توزیع و پخش اعلامیه‌ ها بازداشت و زندان می‌ کردند. این جریانات ادامه داشت ‏‎ ‎‏و امام هم در هر فرصت ممکن در مقابل هر جریان سیاسی اعلامیه می‌ داد تا این که ‏‎ ‎‏کشمکش به صورت حادی در آمد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 65