فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
سفر شاه به قم و موضع گیری امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سفر شاه به قم و موضع گیری امام

‏با مسافرت شاه به قم‏‎[2]‎‏، امام فرمود که هیچ کسی از خانه بیرون نیاید. شاه در قم ‏‎ ‎‏سخنرانی شدید اللحنی علیه روحانیان انجام داد و ضمن آن گفت که اگر این‌ ها در ‏‎ ‎‏جایی می‌ آیند و حضور پیدا می ‌کنند مثل حیوان نجس این ‌ها را از خودتان برانید. البته ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 67

‏خیلی اشتباه کرده بود همان‌گونه که خیلی موارد را اشتباه می‌ کرد. در این موضوع نوعی ‏‎ ‎‏لجاجت و نارضایتی شدید حس می ‌شد. امام در مقابل سخنان شاه می‌ فرمود که آیا‏‎ ‎‏روحانیت حیوان نجس است؟! مردک، می‌ دهم از مملکت بیرونت کنند. امام با الفاظ ‏‎ ‎‏شدیدی به دستگاه و شاه حمله کرد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 68

  • . شاه در آستانه رفراندوم تحمیلی و به منظور کاهش مخالفتهای مردمی در 4 بهمن 1341 عازم قم شد. امام  خمینی از قبل با پیشنهاد استقبال مقامات روحانی از شاه به شدت مخالفت کرد و خروج از مدارس و منازل را در روز ورود شاه به قم تحریم کرد.