فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
تعطیلی بازار تهران در 15 خرداد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تعطیلی بازار تهران در 15 خرداد

‏در جریان 15 خرداد و کشت و کشتاری که صورت گرفت، سیزده روز بازار تعطیل ‏‎ ‎‏بود. ماموران هم جلوی چند مغازه را تیغه کشیدند. همان روزها برای ایجاد رعب و ‏‎ ‎‏وحشت از طاق بازار تیراندازی می‌ کردند و عده ‌ای از مردم را که مقابله‌ ای هم ‏‎ ‎‏نمی ‌کردند کشتند.‏

‏عصر آن روز ما در خیابان ‌ها بودیم، مردم به خانه‌ هایشان رفته بودند و مقاومت آن ‌ها‏‎ ‎‏تا حدی شکسته شده بود. سربازان سوار ماشین پشت تیربار حرکت می‌کردند و هر ‏‎ ‎‏اجتماع و گروهی را که در مسیرشان بود به گلوله می ‌بستند. آن‌ها در خیابان شهباز ‏‎ ‎‏انتهای کوچه ‌ای که چند نفر جمع شده بودند زن ‌ها و بچه‌ ها را به گلوله بستند.‏


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 69

‏جریان 15 خرداد در شکل ظاهر با موفقیت حکومت به پایان رسید. امام بازداشت ‏‎ ‎‏شد و بعد از مدتی ایشان را از بازداشت خارج کردند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 70