فصل سوم / خاطرات سعید امانی همدانی
شکل گیری فداییان اسلام و مخالفت آیت الله بروجردی با آنها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شکل گیری فداییان اسلام و مخالفت آیت الله بروجردی با آنها

‏ حاج آقا شکل گیری فداییان اسلام که ظاهرا اولین گروه اسم و رسم دار بودند ‏‎ ‎‏کی بود؟‏

‏ زمان مرحوم کاشانی بودند.‏

‏ حدودا چه سالی؟‏

‏ حدود سال ‌های 24، 25، 26.‏

‏آیا اینها فعالیتشان در معادلات سیاسی هم تاثیری داشت. مثلا در ملی شدن نفت؟‏

‏البته. اینها با آیت ‌الله کاشانی در ملی شدن نفت همکاری می ‌کردند، یک وزنه ای ‏‎ ‎‏بودند. اینها اگر می ‌خواستند چیزی را مثلا فردا در مجلس ‏‏نماینده ها حتما رویش رای ‏‎ ‎‏مثبت بدهند، قبلا به نماینده ها تلفن ‏‏می‌ کردند، تهدید می‌کردند که اگر شما در این زمینه مثلا رای ندهید یا خلاف این رای بدهید، برایتان بد می ‌شود. یعنی برای خودشان ‏‎ ‎‏قدرتی بودند.‏

‏ مصداقی خدمتتان هست که بفرمائید؟‏

‏ نه، الان خاطرم نیست که مثلا چه برنامه ای بوده البته آیت ‌الله بروجردی هم به ‏‎ ‎‏دلیل مصالح روز با این تشکیلات زیاد ارتباطی نداشت و موضع جدایی داشتند. مقابله ‏‎ ‎‏نمی ‌کردند، اما کمک هم به هیچ وجه نمی ‌کردند، راه به ایشان اصلا نمی ‌دادند. اینکه با‏‎ ‎‏ایشان مثلا تماسی بگیرند، کاری بکنند. البته ما می ‌دانستیم که این تصمیم، تصمیمی ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 86

‏است که خوب حساب همه جا را کرده و تکلیفشان از نظر تکلیف الهی برای ما معلوم ‏‎ ‎‏است.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 87