فصل سوم / خاطرات سعید امانی همدانی
برنامه و طرح نافرجام ترور شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

برنامه و طرح نافرجام ترور شاه

‏آن گروه نظامی که تشکیل داده بودند؟‏

‏ بله، گروه نظامی، البته ما پنج تا برادر بودیم، کارمان با هم ارتباط داشت، اما خود ‏‎ ‎‏بنده در زمینه مسائل مالی و اقتصادی کار می ‌کردم، مثلا حاج آقا صادق برنامه دیگری ‏‎ ‎‏داشت. حاج آقا‌ هاشم برنامه بالاتر دیگر داشت. که حتی وقتی به خاطر ترور منصور ما‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 91

‏را بازداشت کردند، آن «خطایی» که فرار کرد رفت، او به ما گفت شما شرکت سهامی ‏‎ ‎‏درست کردید، یکی پول را درست می ‌کند، یکی اسلحه درست می ‌کند. یکی فلان ‏‎ ‎‏می‌ کند. البته این گروه نظامی مثلا یک مقدار اسلحه‌ اش خانه ما بود. 9 تا اسلحه تقریبا‏‎ ‎‏چهار پنج سال، حالا آن زمانش را نمی‌ دانم کم و زیادش را اینجا پیش ما بود که یا در ‏‎ ‎‏منزل ما بود یا منزل آن اخوی حاج محمد آقا بود که بروند شاه را بزنند، فردش هم ‏‎ ‎‏معلوم شده بود که چه کسی باید برود بزند.‏

‏ حاج آقا دقیق بفرمایید چه کسی قرار بود شاه را بزند؟‏

‏از اخوی ‌های بادامچیان بود.‏

‏ شاه رفته بود خیابان سوم حضرت عبدالعظیم، یک ورزشگاه بود آنجا روز ‏‎ ‎‏جمعه‌ ای بود، نمی ‌دانم رفته بودند و برگشتند، بعدا نسبت به منصور با آن شرایطی که ‏‎ ‎‏داشت و انتخاب شد، تصمیم گرفتند که همان آقای بخارایی رفتند این هم خوب کاری ‏‎ ‎‏بود که گروه مسلح ایشان انجام داد. البته از نوع مثلا همان برنامه ‌ها که فداییان اجرا‏‎ ‎‏می‌ کردند. اینها در این زمینه، در اینجا اجرا کردند و اما مسئله فتوا هم آنچه من اطلاع ‏‎ ‎‏دارم، آقای تقی الهی از دوستان ما است که اهل کن است. الان هم در منزلش هست. ‏‎ ‎‏خیلی پا به سن شده است.‏

‏ معمّم است حاج آقا؟‏

‏ نخیر، اخوی ایشان معمم است. ما خودمان هم با ایشان بودیم. واسطه حبوبات ‏‎ ‎‏بود با ما کار می ‌کرد، بعد آن وقت خیلی آشنا بود خیلی محرم بود رفتند مشهد و این ‏‎ ‎‏طوری می ‌گفتند فتوای ترور منصور را از مرحوم آیت ‌الله میلانی گرفتند. البته روایت ‌های ‏‎ ‎‏دیگر هم هست، که مثلا همان پنج نفر، یکی از ایشان آقای انواری داده است. که آن هم ‏‎ ‎‏هست. حالا که اسمش دقیق و صحیح باشد این دیگر بستگی دارد به اینکه زیادتر شما‏‎ ‎‏کنکاش کنید.‏

‏ حاج آقا این آقایان برای گرفتن حکم ترور منصور چرا سراغ امام نرفتند؟‏

‏ حضرت امام به آن پنج تا واگذار کرده بود، حالا ممکن است ببینید مثلا اگر رفته ‏‎ ‎‏باشند خدمت آیت ‌الله میلانی با مشورت آنها رفته باشند خدمت آقای میلانی و تقریبا‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 92

‏حالا شما می ‌توانید اینها را دنبال کنید، بپرسید که از کجا؟‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 93