فصل سوم / خاطرات سعید امانی همدانی
پرداخت حقوق کارکنان اعتصابی شرکت نفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پرداخت حقوق کارکنان اعتصابی شرکت نفت

‏در بازار هم خیلی نفوذ داشتیم، خیلی جمعیت داشتیم بیشتر حرکت ‌هایی که می ‌شد از هر جهتی که شما بفرمایید، چه مالی‌ اش و چه کارش همینطور بود، همه از سوی بازار بود. مثلا برای بستن و شعار دادن و نمی ‌دانم حالا یک مسئله هم پیش آمد که مردم ‏‎ ‎‏جمع شدند مسجد حاج سید عزیزالله و یکی هم می‌ رفت آنجا منبر، مسئله همان ‏‎ ‎‏اصلاحات اراضی بود و آن انقلاب سفید شاه و شش گانه، اینها را هم تمام ‏‎ ‎‏سررشته ‌هایش دست همین ها بود.‏

‏ حاج آقا بیشترین کمک مالی از طرف بازار تهران می ‌شد یا بازارهای دیگر، ‏‎ ‎‏شهرهای دیگر؟‏


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 100

‏ ماههای آخر سال 57 که به فرمان امام خمینی شیرهای نفت بسته شد و کارگران ‏‎ ‎‏صنعت نفت برای همراهی با انقلاب اعتصاب کردند، بازار تهران در پرداخت حقوق ‏‎ ‎‏آنها مشارکت داشت، یا اگر پول بنا بود برای امام ارسال بشود و هر چیز دیگری باز هم ‏‎ ‎‏همین طور. این آقای غروی مثلا اگر بروید با ایشان مصاحبه کنید، اگر امادگی داشته ‏‎ ‎‏باشند حرف‌ هایی در این باره دارند.‏

‏ایشان کاملا راجع به پولی که بنا بود همان شب که امام وارد فرانسه شدند برایشان ‏‎ ‎‏فرستاده شود آگاهی دارند که حواله کرده بودند. بیشتر آن پول از بازار بوده حالا به ‏‎ ‎‏عنوان سهم امام یا مسائل دیگر.‏

‏آیا شما در ستاد استقبال امام هم عضویت داشتید؟‏

‏ بله، آن وقت اقای عسگر اولادی و حاج مهدی عراقی آزاد شده بودند و موتلفه ‏‎ ‎‏فعالیت خود را از سر گرفته بود.‏

‏ حاج آقا از روزهایی که امام در پاریس بودند اگر که مطالبی یادتان می ‌آید ‏‎ ‎‏بفرمایید؟‏

‏ ما نرفتیم کسانی که رفتند از آنها بروید سوال کنید.‏

‏ نحوه ارتباط با پاریس به چه نحوی بود، تماس تلفنی که گرفته می‌شد و در واقع ‏‎ ‎‏آماده کردن زمینه ورود حضرت امام به چه شکلی بود؟‏

‏ ما وظیفه ای که داشتیم این بود که با شهرستان ‌ها تماس دائمی داشته باشیم. از ‏‎ ‎‏صبح تا شب با دوستان و همکارانمان در تماس تلفنی بودیم و آنها هم به ما اعتماد ‏‎ ‎‏داشتند غرض یک همچین کارهایی مال ما بود.‏

‏آیا در کمیته استقبال هم مسوولیت داشتید؟‏

‏ نه آن جا مسوولیتی نداشتم. کمیته استقبال یک تشکیلاتی خودشان داده ‏‎ ‎‏بودند. یک عده همین آقای عراقی، آقای شفیق و آقای عسگر اولادی دو، سه تاشان ‏‎ ‎‏اعضای موتلفه بودند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 101