فصل سوم / خاطرات سعید امانی همدانی
امام موافق مشارکت مردم در کارهای اقتصادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام موافق مشارکت مردم در کارهای اقتصادی

‏ حضرت امام با نظر شما موافق بودند؟‏

‏ بله چند مرتبه فرمودند آنچه مردم می‌توانند مردم انجام بدهند و انچه باید دولت ‏‎ ‎‏انجام بدهد انجام بدهد ولی این عقیده و اختلاف سلیقه ما باقی ماند. آنها به صددرصد ‏‎ ‎‏اقتصاد دولتی عقیده داشتند، ما به صددرصد اقتصاد مردمی. اختلاف ما با ایشان اختلاف ‏‎ ‎‏فکری بود جنگ خودمان با خودمان نبود. خودمان با آقای مهندس موسوی خیلی هم ‏‎ ‎‏رفیق بودیم.‏

‏ جلسه ‌ای بود که شما با آقای میرحسین همزمان در حضور امام باشید که این ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 104

‏مسائل مطرح شود؟‏

‏ در حضور امام نبوده اما جلسه چند مرتبه گذاشتیم.‏

‏ به چه نتیجه ‌ای رسیدید؟‏

‏ هیچی، او از عقیده اش دست بر نمی ‌داشت، ما هم از عقیده مان دست بر ‏‎ ‎‏نمی ‌داشتیم. تا الان هم مانده از نظر تجربه هم به اینها ثابت کرد.‏

‏ حاج آقا این سیستم کوپنی که آن موقع اجرا شد هیات موتلفه موافق بودند با این ‏‎ ‎‏جریان؟‏

‏ نه.‏

‏ چه سیستمی را می‌ خواستند جایگزین بکنند؟ با توجه به اینکه جنگ داشتیم و ‏‎ ‎‏مشکلات سیاسی، آیا تحریم کردید؟‏

‏ یک مسئله ‌ای هست که به طور موقت باید انجام می‌ شد. مثل جنگی که شد. سال ‏‎ ‎‏1300 رضا خان آمد و 1320 هم رفت. روزی که رضا خان آمد کارگر سه ریال و ده ‏‎ ‎‏شاهی بود، روزی هم که رفت سه ریال و ده شاهی بود. نان یک من نُه عباسی بود ‏‎ ‎‏جنس‌ های دیگر هم همین طور بود. تمام قیمت‌ ها ثابت بود. روزی که رفت و جنگ ‏‎ ‎‏شروع شد. متفقین که آمدند ایران و پول می ‌خواستند خرج کند، دلار که نمی‌ توانستند ‏‎ ‎‏خرج کنند، باید اسکناس خرج می ‌کردند، اسکناس چاپ کردند و خرج کردند، ‏‎ ‎‏بلافاصله جنس ‌ها ترقی کرد، در زمان این جنگ هم همین طور شد. یعنی جنگ بود و ‏‎ ‎‏اسکناس و میرحسین هم همین کار را کرد، یعنی مجبور بود، ولی آخرش به بن بست ‏‎ ‎‏رسید. آخرش به امام گفتند که دیگر پول نیست. بله در زمان جنگ در بعضی موارد ‏‎ ‎‏تصمیماتی که گرفته می ‌شود استثناست. در همان سال 1320 قند و شکر کوپنی شد، ‏‎ ‎‏ولی نان کوپنی نشد. اما خوب نان سیلو درست شد مثلا با یک شرایطی می‌ دادند به ‏‎ ‎‏افراد، با شناسنامه می‌ دادند. یا چیزهای دیگر گران شده بود. خوب زمان جنگ اخیر هم ‏‎ ‎‏همین باید می ‌شد. آن، استثناست. استثنا را نمی ‌شود برای همیشه پیاده کنیم. وقتی جنگ تمام شد باید آن استثنا خودش بر طرف بشود.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 105