فصل چهارم / خاطرات اکبر حسینی صالحی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم / خاطرات اکبر حسینی صالحی

فصل چهارم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات

اکبر حسینی صالحی


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 119


کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 120

‏اکبر حسینی صالحی فرزند محمود در 1321 شمسی در تهران متولد شد. پس از گذراندن سال ششم ابتدایی تحصیلاتش متوقف گردید، اما با شرکت در کلاسهای آموزش زبان عربی و اصول عقاید، به تقویت بنیه اعتقادات دینی خویش پرداخت.‏

‏وی در خیابان خراسان ایستگاه لر زاده، مغازه لبنیات فروشی داشت و از افرادی بود که مورد اعتماد شهید اندرزگو قرار گرفت و در فعالیتهای او نقش بسزایی داشت. در سال 1356 شماره تلفن مغازه وی تحت کنترل ساواک در آمد و ساواک از این طریق در جریان فعالیتهای شهید اندرزگو قرار گرفت.‏

‏مشارالیه در 3 / شهریور / 1357 در همین رابطه دستگیر گردید و در 15 / آبان / 57 آزاد شد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 121