فصل چهارم / خاطرات اکبر حسینی صالحی
مبارزه مسلحانه سید علی اندرزگو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مبارزه مسلحانه سید علی اندرزگو

‏از سال 50 به بعد باز مجددا با ارتباط ‌هایی که با شهید اندرزگو داشتیم، درباره ‏‎ ‎‏فعالیت‌ های ایشان، ملاقات‌ هایی که چندی یک بار با ما داشتند و سفرهای داخلی و ‏‎ ‎‏خارجی خودشان، گاهی خبرهایی به ما می ‌رساندند. یک حرکتی که ایشان در تهران‏‎ ‎‏داشتند اعدام انقلابی فرسیو، کار دیگر ایشان اعدام سرهنگ طاهری رئیس کلانتری بازار ‏‎ ‎‏و از آن آدم ‌های خبیثی بود که آن موقع بیشتر مبارزان را وی شکنجه می ‌کرد. در سال ‏‎ ‎‏50 به بعد این دو حرکت انقلابی را شهید اندرزگو با دوستانی مثل محمد مفیدی که ‏‎ ‎‏یکی از همکاران ایشان بودند، در همان مخفی گاهی که کار مسلحانه می ‌کردند، انجام ‏‎ ‎‏داد. در همین رابطه ایشان مسافرتی به مکه داشتند، مسافرتی به نجف خدمت امام ‏‎ ‎‏داشتند، مسافرتی را به لبنان برای ادامه آموزش چریکی داشتند. در سفر دومی که ایشان به لبنان داشتند، یک طرحی را برای ترور شاه ریخته بودند. با آقای فارسی در همان گروه الفتح صحبت ‌هایی داشتند یک سلاح پیشرفته ای را از انجا خریداری کنند و در ‏‎ ‎‏یک اتومبیل آخرین مدل جاسازی کنند، بیاورند ایران، در مراکزی که شاه برای ‏‎ ‎‏برنامه‌ هایش می‌رود، از چند ساختمان دستگاه را نصب کنند و با دوربین ‌هایی که دارند، ‏‎ ‎‏شاه را بتوانند بزنند. این مسئله را البته روزهای آخر سال 56 بود که ایشان آمدند مطرح ‏‎ ‎‏کردند که ما یک سالی روی این کار می ‌کردیم.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 135