فصل پنجم / خاطرات حبیب الله عسگر اولادی
رساله فراوان است و عمل کننده کم !
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

رساله فراوان است و عمل کننده کم !

‏به آیت ‌الله حاج سید محسن حکیم رجوع کرده بودیم؛ ولی هنوز رجوع برای این بود ‏‎ ‎‏که ما خلا در تقلید نداشته باشیم. دنبال این بودیم که راه هایی پیدا کنیم که شرعا بتوانیم از آیت ‌الله حکیم به ایشان [امام] رجوع کنیم که مبارزات دو ماهه روحانیت شروع شد. ‏‎ ‎‏ما از مقایسه محتوای تلگراف ‌های حاج آقا روح ‌الله که رساله نداشت با دیگر مراجع ‏‎ ‎‏صاحب رساله احساس کردیم که اگر اسلام باید حاکم شود، این مرجع تقلید در حاکم ‏‎ ‎‏کردن اسلام موفق تر از دیگران است. در شرایط آن روز چنین مطلبی به ذهن ما گذشت ‏‎ ‎‏و سعی کردیم از ایشان در خواست رساله کنیم. وقتی خدمت ایشان عرض شد که ما‏‎ ‎‏ناگزیریم از شما تقلید کنیم و چگونه به رساله یا چگونه به فتواهای شما برسیم؟ ‏‎ ‎‏حضرت امام فرمودند: «رساله فراوان است باید کوشش کرد عمل کننده به رساله ها را‏‎ ‎‏تقویت کرد. بعضی از آقایان ما رساله دارند اما اهل بیت آنها هم نمی توانند به رساله آنها‏‎ ‎‏عمل کنند باید ما در بازگشت عظمت به اسلام کوشش کنیم و باید عزت مسلمان ها را‏‎ ‎‏برگردانیم که بتوانند به فتواها عمل کنند».‏

‏ایشان حاضر نشدند رساله بدهند؛ ما هم سعی کردیم که فتاوی ایشان را بگیریم در ‏‎ ‎‏جزواتی برای خودمان و خانواده هایمان و کسانی که مشتاق هستند، داشته باشیم.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 177