فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
مرجعیت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مرجعیت امام

‏پس از معرفی مراجعی در قم، از علما و دوستان به امام اصرار کردند که رساله چاپ کند، ولی امام زیر بار نمی ‌رفت. در برابر اصرار علما اظهار داشتند: من یک قدم به طرف مرجعیت بر نمی‌ دارم. این مسوولیت سنگینی است. اگر یک روز به ناچار مردم این بار مسوولیت دوش من گذاشتند می‌ پذیرم ولی خودم به استقبال مرجعیت نمی ‌روم.‏

‏مرجعیت امام زمانی رسمی و علنی شد که آیت ‌الله حکیم از دنیا رفت. برای آیت ‌الله حکیم مجلس بزرگداشتی در مسجد جامع تهران گذاشتند، که آقای مروارید در این مراسم سخنرانی کرد و مرجعیت امام را اعلام نمود که مردم هم تکبیر گفتند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 215