فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
نامه امام به شاه در مورد طرح تقدیمی ایشان به مجلس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نامه امام به شاه در مورد طرح تقدیمی ایشان به مجلس

‏قبل از تقدیم لوایح شش ‌گانه دولت به مجلس، یک طرح از سوی هیات وزیران به مجلس داده شد که یکی از مواد آن برداشتن سوگند به قرآن و تعمیم سوگند به یکی از کتاب‌ های آسمانی بود که این مورد خلاف صریح قانون اساسی بود.‏

‏امام نامه‌ ای برای شاه نوشتند و به ایشان در مورد این طرح خلاف اسلام تذکر دادند که شاه هم مسئله را به دولت محول کرد و گفت مربوط به شاه نمی ‌شود.‏

‏امام نامه مفصل‌ تری برای شاه نوشتند و با تندی از ایشان خواستند طرح لغو شود که دولت تمکین نکرد.‏

‏مسئله شدت بیشتری پیدا کرد و علمای دیگری به صحنه آمدند و اعلامیه دادند. مجلس مهمی در مسجد سید عزیزالله بازار برگزار شد، جمعیت زیادی در این مکان جمع شدند، آقای فلسفی منبر رفت و گفت دیشب از طرف دولت اطلاع دادند بازار را باز کنید و به سر کارهایتان بروید.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 215