فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
لوایح شش گانه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

لوایح شش گانه

‏این لوایح از سوی آمریکا به شاه دیکته شد و ظاهر بسیار خوبی داشت ولی باطن آن خیلی خطرناک بود. مثل اصلاحات ارضی که به ظاهر زمین ‌های کشاورزی را از دست ‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 215

‏مالکان و تولید کنندگان عمده می‌ گرفتند و در اختیار دهقانان می‌ گذاشتند و به خاطر نبود بضاعت مالی کشاورزان خرده پا و مهاجرت مالکان به شهرها، کشاورزی با‏‎ ‎‏رکود مواجه شد.‏

‏امام دوباره به میدان آمدند و با این لوایح مخالفت کردند، ولی چون این بار  مخالفت ‌ها با شخص شاه بود، دستگاه حاکمه، جبهه گیری شدیدی کرد. اعتراض ‌ها و تعطیلات یک هفته ‌ای بازار و اعلامیه علما، هیچ تاثیر مثبتی در پی نداشت.‏

‏ماموران دولتی در بازار می‌ گشتند و هر مغازه ‌ای که بسته بود علامت ‌گذاری می‌ کردند و روی کرکره آن می ‌نوشتند: «مخالف حقوق کارگر، مخالف آزادی، مخالف اصلاحات ارضی.»‏

‏گاهی تظاهرات پراکنده هم توی بازار انجام می‌ شد و دانشگاهیان هم به این جمع می‌ پیوستند و برخوردهایی پیش می ‌آمد.‏

‏شاه لوایح شش‌ گانه را به همه پرسی گذاشت. برخی علما و مراجع، همه‌ پرسی را تحریم کردند.‏

‏انتخابات با سردی برگزار شد و فقط وابستگان شاه و کارمندان شهرداری و ادارات را مجبور کردند که رای بدهند. تبلیغ زیادی هم کردند که استقبال زیادی شده است.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 216