فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
دوم فروردین در مدرسه فیضیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دوم فروردین در مدرسه فیضیه

‏روز وفات امام صادق (ع) در مدرسه فیضیه مجلس برپا شد و در این مراسم علما و ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 216

‏بزرگانی مثل آیت ‌الله گلپایگانی حضور داشتند. جمعیت زیادی هم از شهرهای مختلف ‏‎ ‎‏به قم آمده بودند.‏‎[2]‎

‏ماموران شاه در لباس کارگر و کشاورز در مراسم شرکت کردند و هنگامی که‏‎ ‎‏ سخنران، مشغول بیان مطالبش بود، این افراد شروع به کف زدن می‌ کنند و با سوت زدن‏‎ ‎‏و سر و صدا، مجلس را به هم می ‌ریزند‏‎[3]‎‏ و کار به زد و خورد می ‌کشد و تعدادی از ‏‎ ‎‏کتب آتش زده می ‌شود. بعضی از طلاب را از ایوان‌ ها و پشت بام به پایین پرت می‌ کنند. ‏‎ ‎‏این حوادث زشت تاثیر زیادی در داخل و خارج از کشور داشت و علمای نجف و بلاد ‏‎ ‎‏دیگر اعتراض کردند.‏

‏امام از این حادثه استفاده کردند و شاه و حامیان او را به مردم معرفی کردند و نفرت ‏‎ ‎‏را در دل مردم کاشتند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 217

  • . بدلیل همزمانی تعطیلات نوروز، با وفات امام صادق (ع)، مردم به شهرهای مذهبی مثل قم می رفتند.
  • . در اکثر منابع تاریخی آمده است که این افراد با فرستادن صلوات های پی در پی قصد برهم زدن مجلس و  درگیری را داشته اند؛ ر.ک. روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، چاپ پانزدهم، جلد اول، ص 368. (گروه  تاریخ)