فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
نقشه رژیم در سازشکار قلمداد کردن امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نقشه رژیم در سازشکار قلمداد کردن امام

‏از شهرهای مختلف جمعیت زیادی برای ملاقات امام به قم آمده بودند. شهر حال و ‏‎ ‎‏هوای عجیبی به خود گرفته بود. رژیم بازار تهران را چراغانی کرد و حتی وسط بازار از ‏‎ ‎‏این چراغ‌ های پایه بلند گذاشته بود. عکس ‌های امام را هم گذاشته بودند و اگر کسی ‏‎ ‎‏عکس امام را می‌ گذاشت، جلوگیری نمی ‌کردند. تزشان این بود که با امام سازش ‏‎ ‎‏کرده‌ اند. در قم مردم آزادانه به ملاقات امام می ‌رفتند.‏

‏امام مجلس مفصلی در مدرسه فیضیه گذاشتند. آقای مروارید طی سخنرانی مهمی ‏‎ ‎‏گفت: امام فرموده ‌اند روحانیت با شما سازش نمی‌ کند. به روزنامه اطلاعات هم اعتراض ‏‎ ‎‏کرد که چرا نوشته ‌ای امام [روحانیت] سازش کرده است. خود امام هم یکی دو روز بعد ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 220

‏در مسجد اعظم سخنرانی کردند و گفتند: ما مدیر روزنامه اطلاعات را خواستیم و از او ‏‎ ‎‏توضیح خواستیم که چرا چنین مطلبی را نوشتی. کدام روحانی با شما سازش کرده؟ ‏‎ ‎‏معذرت خواست و گفت یک مطلبی را نوشتند به من دادند که باید چاپ کنی. ما هم ‏‎ ‎‏مجبور شدیم. امام قضیه را خنثی کردند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 221