فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
19دی 56
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

19دی 56

‏در همین اثنا رژیم دچار یک نادانی بزرگ شد و مقاله ‌ای را به نام رشیدی مطلق در ‏‎ ‎‏روزنامه اطلاعات چاپ و در ان به امام توهین کرد. این عمل زشت موجب ناراحتی ‏‎ ‎‏مردم شد. در قم سیل اعتراض کننده‌ ها به خانه مراجع رفتند و این مسائل را عنوان ‏‎ ‎‏می ‌کردند تا اقداماتی از سوی آنها انجام پذیرد. از روزنامه اطلاعات خواستند حرف ‏‎ ‎‏خودش را پس بگیرد.‏

‏دو سه جا رفتند به منزل آیت‌ الله مکارم رسیدند. ایشان سخنرانی خوبی کرد و ‏‎ ‎‏جواب مثبت داد و آمادگی خودش را اعلام کرد و دو جای دیگر هم رفتند. به نزدیک ‏‎ ‎‏شهربانی که رسیدند، ماموران مردم را به رگبار بستند و تعدادی را کشته و زخمی ‏‎ ‎‏کردند. این قضیه در داخل کشور مثل توپ صدا کرد و به اعتراض ‌های میلیونی در ‏‎ ‎‏سراسر کشور منجر شد. در تهران هم مجلسی در شبستان چهل ستون گرفته شد که ‏‎ ‎‏آقای عبایی سخنرانی کرد. وسط سخنرانی، کماندوها حمله کردند و مجلس را به هم ‏‎ ‎‏ریختند ولی به محض این که آنجا را ترک کردند، مجلس دوباره تشکیل شد. پس از ‏‎ ‎‏پایان جلسه، مردم توی خیابان آمدند و زد و خورد اغاز شد که تعدادی زخمی شدند. ‏‎ ‎‏یکی از ماموران هم از بین رفت. چهلم‌ ها شروع شد. رژیم متوجه شد و چهلم بعدی را‏‎ ‎‏با آرامش برخورد کرد. قضیه آرام شد. دوستان به فکر افتادند که حالا چکار کنیم.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 226