فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
آقای محلاتی و یک خبر مهم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آقای محلاتی و یک خبر مهم

‏یک روز برادران موتلفه از من دعوت کردند در جلسه فوق العاده ‌ای که تشکیل می‌ شد ‏‎ ‎‏شرکت کنم. رفتم. گفتند: آقای محلاتی یک خبر مهمی دارد. منتظر شدیم تا آمد و خبر ‏‎ ‎‏مهم را اینگونه بیان کرد. امام می‌ خواهند به ایران بیایند. ما باورمان نمی‌ شد که چگونه ‏‎ ‎‏در این زد و خورد های خونین و اعتصاب ‌های سراسری می‌ خواهند به ایران بیایند.‏

‏آقای محلاتی گفت: باید برای استقبال و محافظت ایشان تدارک ببینیم. همه ‏‎ ‎‏می‌ گفتند الان اوضاع برای بازگشت ایشان مناسب نیست. جان امام در خطر است. ‏‎ ‎‏گفت: همه حرفها به امام زده شده ولی ایشان تصمیم گرفته بیاید و کسی نمی ‌تواند این تصمیم را عوض کند.‏

‏پرسیدم محل اقامت کجا باشد. آقای محلاتی فرموده‌ اند: بالای شهر نباشد. از میدان ‏‎ ‎‏توپخانه بالاتر نباشد. این خواست امام است. گفتیم: برای استقبال باید ابتدا هلی کوپتر ‏‎ ‎‏جور کنیم تا امام را از فرودگاه به محل اقامت بیاورد. خیابان ‌ها برای امام نا امن است و ‏‎ ‎‏در دست حکومت نظامی قرار دارد. ایشان گفت: بعید است امام این نظریات را قبول ‏‎ ‎‏کند. ما باید به شکلی برنامه ‌ریزی کنیم که امام با مردم باشد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 233