فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ
تشکیل کمیته های انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تشکیل کمیته های انقلاب

‏به فرمان امام کمیته ‌های انقلاب تشکیل شد و اولین مسوول آن آقای مهدوی کنی بود ‏‎ ‎‏که از طرف امام منصوب شد.‏

‏کل کارهای مملکت یعنی کارهای قضاوتی، انتظامی اجرایی به دست کمیته‌ ها بود. ‏‎ ‎‏اولین کمیته که معروف به کمیته مرکزی بود در بهارستان و در یکی از ساختمان‌ های آن ‏‎ ‎‏استقرار یافت و تعدادی از آقایان مثل خسروشاهی و ناطق نوری در آنجا به کار گرفته ‏‎ ‎‏شدند.‏

‏دومین کمیته که به دستور امام تشکیل شد کمیته تبلیغات بود که صدا و سیما و کل ‏‎ ‎‏تبلیغات را زیر نظر داشت و مسوولیت آن را به عهده آقایان محلاتی، معادیخواه و ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 242

‏بادامچیان گذاشتند. آقای مطهری هم بر همه کارها نظارت می ‌کرد. سومین کمیته که ‏‎ ‎‏برای امداد و رسیدگی به محرومان تشکیل شد کمیته امداد بود.‏

‏کمیته‌ های 3 گانه تهران تشکیل شد و ائمه جماعات به عنوان مسوولان کمیته مناطق ‏‎ ‎‏منصوب شدند.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 243