فصل هفتم / خاطرات محسن لبانی
آگاهی دادن به مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آگاهی دادن به مردم

‏یک موقع زمان خود بنی‌ صدر با برادرها رفتیم خدمت حضرت امام، گفتیم که آقای ‏‎ ‎‏بنی‌ صدر دارد این کارها را می کند. آخرهایش هم که خیلی شلوغ کرده بود کار را، مثل ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 259

‏بعضی ها که الان اشتباه می کنند. بعد امام فرمودند که اینها را بروید به مردم بگویید.‏‎ ‎‏ برادرها سرشان را انداختند پایین و خوب شرم حضور داشتند که چیزی بگویند، من ‏‎ ‎‏یک خرده رویم بازتر بود، به امام گفتم آقا این برادرها می گویند که ما اگر اینها را به ‏‎ ‎‏مردم بگوییم، مردم می گویند پس چرا امام بنی صدر را تایید می کند. یک مرتبه امام ‏‎ ‎‏فرمودند که من تایید سیاسی اش می کنم. اگر یک روز از طرف او احتمال خطر بدهم، ‏‎ ‎‏تو همین توالت حبسش می کنم. ولی شما وظیفه ندارید این حرف ها را بیرون بزنید ‏‎ ‎‏شماها فقط به مردم آگاهی بدهید.‏

‏ حاج آقا بعد از انقلاب هم دیدار داشتید با حضرت امام؟‏

‏ داشتیم، هر ماه دیدار داشتیم.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 260