فصل آخر: دست نوشته هایی پیرامون امام و انقلاب
ویژگی های رهبر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شعاع ‌حسینی، فرامرز (گرد آورنده)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

ویژگی های رهبر

‏رهبری حزب اللهی علاوه بردارا بودن فضایل و کمالات انسانی، دارای ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فردی است که ذیلاً برخی از مهم‌ترین آن‌ها بیان می گردد:‏

کتابدیدار در نوفل لوشاتوصفحه 340