مستی عاشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مستی عاشق

مستی عاشق

مستی عاشق

 • دل که آشفته‌ی‌ روی‌ تو نباشد دل نیست
 • آنکه دیوانه‌ی‌ خال تو نشد عاقل نیست[1]
 • مستی‌ عاشق دلباخته از باده‌ی‌ توست
 • بجز این مستیم، از عمر دگر حاصل نیست
 • عشق روی‌ تو، در این بادیه افکند مرا
 • چه توان کرد که این بادیه را ساحل نیست
 • بگذر از خویش، اگر عاشق دلباخته‌ای‌
 • که میان تو و او، جز تو کسی‌ حایل نیست
 • رهرو عشقی‌ اگر خرقه و سجّاده فکن
 • که بجز عشق، تو را رهرو این منزل نیست[2]
 • اگر از اهل دلی‌، صوفی‌ و زاهد بگذار!
 • که جز این طایفه را، راه در این محفل نیست
 • بر خَمِ طرّه‌ی‌ او چنگ زنم چنگ‌زنان
 • که جز این حاصل دیوانه‌ی‌ لا یعقل نیست
 • دست من گیر و، از این خرقه‌ی‌ سالوس رهان!
 • که در این خرقه، بجز جایگه جاهل نیست
 • علم و عرفان، به خرابات ندارد راهی‌
 • که به منزلگه عشّاق ره باطل نیست