مجله نوجوان 08 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 08 صفحه 15

شاه خوبان به نور دیده خویش بوسه زد با سر بریده خویش با لب سرخگون، چو لاله خود برجگر گوشه سه ساله خود کس ندانست تا دگر چه گذشت بین آن دختر و پدر چه گذشت این قدردانم آن سه ساله نهال میوه عمر داد بهر وصال آن سر از کف نداد تا جان داد دست برسینه، جان به جانان داد دست بر سینه رفت تا بردوست تا بهشتی که مهد مادر اوست رفت و این داغ همچنان باقی است تا زمین گردد و زمان باقی است هرکجا داغ دختر و پدری است از رقیه در آن میان خبری است شوکت و سرفرازی­اش نازم ادب عشقبازی­اش نازم دخترم! دامن رقیه بگیر توشه از خرمن رقیه بگیر در جهان دوستدار زهرا باش مایه افتخار بابا باش *سبط : نواده

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 08صفحه 15