حاشیه بر رسالۀ ارث ملا هاشم خراسانی
و در این فصل چهار عنوان است
عنوان سوم:در کیفیت ارث بردن ولاءِ ضامن جریره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عنوان سوم:در کیفیت ارث بردن ولاءِ ضامن جریره

‏ ‏

عنوان سوم:در کیفیت ارث بردن ولاءِ ضامن جریره

‏و مراد از ضامن جریره آن است که کسی ضامن بشود که هر جریره و جنایاتی که از ‏‎ ‎‏دیگری صادر شود و دیه داشته باشد دیۀ او را بدهد و ارث او را هم ببرد.و این ‏‎ ‎‏ضمانت گاهی از دو طرف می‌شود و گاهی از یک طرف و هر دو قسم صحیح است.و ‏‎ ‎‏شرط است در وارث بودن ضامن جریره چند امر:‏

‏         اول: آن که آن ضامن جریره مانعی از موانع ده گانۀ ارث نداشته باشد،نظیر وجود ‏‎ ‎‏وارثی اقرب از ضامن جریره،مثل وجود طبقات ثلاثه از ارحام،و وجود مولای معتق. ‏

‏دوم: آن که عقد مشتمل بر ایجاب و قبول واقع بسازند و شرط نیست در آن لفظ ‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 499

‏مخصوصی،بلکه کفایت می‌کند در آن هر لفظی که دلالت کند بر این معنی،و باید ‏‎ ‎‏موجب و قابل بالغ و عاقل و قاصد باشند.‏

‏         سوم: حرّیت ضامن ‏‎[1]‎‏و مضمونٌ عنه،که اگر عبدی ضمانت بنماید یا حرّی ‏‎ ‎‏ضمانت عبدی بنماید،ضمانتش باطل خواهد بود.‏

‏         چهارم: آن که مضمونٌ عنه در حال عقد ضمانت مثل حال موت،وارث اقربی ‏‎ ‎‏نداشته باشد از طبقات ثلاثۀ ارحام و از مولای معتق.بلی احد الزوجین با ضامن جریره ‏‎ ‎‏وارثند و نصیب اعلی را هم می‌برند از نصف و ربع.‏

‏و این سه شرط اخیری شرایط محقّق موضوعند نه شرط وارثیت.و بدان که ولای ‏‎ ‎‏ضمان جریره مورَّث نخواهد بود چنانچه ولاء عتق مورَّث می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 500

  • -با اذن مولی خالی از تأمل نیست.