حاشیه بر رسالۀ ارث ملا هاشم خراسانی
فصل دوم در بیان مقتضی و موانع ارث است
مقتضی ارث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقتضی ارث

‏ ‏

مقتضی ارث

‏اما مقتضی آن دو امر است:اول نسبت،دوم سبب.‏

‏اما انساب میت سه طبقه هستند مرتّب: اول: خصوص ابوین و اولاد؛چه بلاواسطه ‏‎ ‎‏و چه مع الواسطه،به تقدیم الاقربُ فالاقرب. دوم: جد و جده ‏‎[1]‎‏و اخوه و اخوات ‏‎ ‎‏و اولاد اخوه و اخوات؛چه بلاواسطه و چه مع الواسطه به تقدیم الاقربُ فالاقرب. ‏

‏سوم: عمومه ‏‎[2]‎‏و عمّات و خئوله و خالات و اولاد آنها ایضاً به تقدیم الاقربُ ‏‎ ‎‏فالاقرب؛چه بلاواسطه و چه مع الواسطه.‏

‏و اما اسباب،چهار مرتبه دارند: اول: زوجیت. دوم: ولاءِ عتق. سوم: ولاءِ ضمانِ ‏‎ ‎‏جریره. چهارم: ولاءِ امامت،که این اسباب هم به غیر زوجیت مرتّبند.و اما زوجیت ‏‎ ‎‏پس با جمیع طبقات انساب و مراتب اسباب به غیر ولاء امامت ارث می‌برند و شراکت ‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 433

‏دارند.و اما با ولاء امامت زوجه شراکت دارد.و اما زوج تمام را وارث است در ‏‎ ‎‏صورت انحصار وارث به او و حضرت امام زمان ارواح العالمین له الفداء.پس معلوم ‏‎ ‎‏شد که شش مرتبه از ورّاث مُرتّبند که با وجود یک نفر از مرتبۀ مقدم مراتب مؤخره ‏‎ ‎‏ارث نخواهند برد؛سه مرتبه از انسابند و سه مرتبه از اسباب.و اما یک مرتبۀ دیگر از ‏‎ ‎‏اسباب که مرتبۀ زوجیت باشد،تفصیلش گفته شد که زوجه با همۀ شش مرتبه شراکت ‏‎ ‎‏می‌کند،و اما زوج پس با پنج مرتبه شراکت می‌کند و اما با مرتبۀ ششم که امامت باشد، ‏‎ ‎‏شراکت ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 434

  • -هر چه بالا رود.
  • -هر چه بالا رود،و همین طور در عمّات و خئوله و خالات.