احکام شرکت
احکام قسمت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام قسمت

‏ ‏

احکام قسمت

‏و آن عبارت است از تعیین حصۀ شرکا که به حسب واقع معیّن و ممتاز نبوده.‏

‏         مسأله 1- تقسیم از معاوضات نیست و در آن خیار مجلس و خیار حیوان که ‏‎ ‎‏مختص به بیع است نیست و ربا در آن جاری نیست.‏

‏         مسأله 2- باید در قسمت سهم‌ها تعدیل شود یا به حسب وزن و کیل یا به حسب ‏‎ ‎‏عدد و مساحت،و این قسمت را افراز می‌گویند و در مثلیات جاری است،مثل گندم و ‏‎ ‎‏جو و روغن و شیر و امثال آنها،و در بعضی از قیمیات که با هم در اجزا مساوی هستند ‏‎ ‎‏نیز جاری است،مثل یک طاقۀ فاستونی یا شال،یا یک قطعۀ زمین که اجزائش مساوی ‏‎ ‎‏هستند.و یا تعدیل شوند به حسب قیمت،مثل حیوانات و اثاث منزل و درخت‌ها که ‏‎ ‎‏باید به حسب قیمت حصه‌ها را تعدیل کرد و این قسمت را تعدیل گویند.و گاه شود ‏‎ ‎‏که در تعدیل محتاج است که به یک طرف یک مال دیگری ضم شود،مثل آن که در دو ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 268

‏گوسفند شریک باشند و قیمت یکی ده تومان باشد و دیگری یازده تومان،این‌جا باید ‏‎ ‎‏یک تومان ضمیمه کرد تا قسمت مساوی شود و این را قسمت رد گویند.‏

‏         مسأله 3- بعد از آن که سهم‌ها تعدیل شد لازم نیست مقدار آنها تعیین شود؛پس ‏‎ ‎‏می‌توان یک انبار گندم را که مشترک است بین دو نفر یا چند نفر با آن که وزن آن معلوم ‏‎ ‎‏نیست قسمت کرد به طور عادلانه،و این قسمت صحیح است.‏

‏         مسأله 4- اگر یکی از شرکا طلب کند قسمت مال مشترک را به یک نحو از اقسام ‏‎ ‎‏گذشته،پس اگر قسمت رد باشد یا موجب ضرر باشد،برای سایرین لازم نیست قبول ‏‎ ‎‏کنند،و اما اگر قسمت رد نباشد و ضرر هم نداشته باشد،نمی‌توانند قبول نکنند و ‏‎ ‎‏می‌شود آنها را اجبار کرد به قبول.‏

‏         مسأله 5- در این قسم که می‌توان اجبار کرد شریک را به قبول قسمت،اگر ‏‎ ‎‏نمی‌شود قسمت کرد مگر قسمت افراز،به همان نحو قسمت می‌شود و اگر نمی‌شود ‏‎ ‎‏مگر قسمت تعدیل،به همان نحو می‌شود،و اما اگر هر دو ممکن است اگر شریک ‏‎ ‎‏قسمت افراز را خواهش کند طرف نمی‌تواند امتناع کند و او را اجبار می‌کنند و اگر ‏‎ ‎‏خواهش کند قسمت تعدیل را،اجبار نمی‌توان کرد طرف را به آن.‏

‏         مسأله 6- باید در قسمت،اول سهم‌ها را تعدیل کرد بعد از آن قرعه‌کشی نمود،و از ‏‎ ‎‏برای قرعه طریق خاصی نیست و به هر نحو که قسمت کننده و صاحبان سهام قرار ‏‎ ‎‏دهند صحیح است.‏

‏         مسأله 7- بعد از آن که طرفین بنابر تقسیم گذاشتند و سهم‌ها را تعدیل کردند و ‏‎ ‎‏قرعه‌کشی نمودند قسمت حاصل می‌شود و محتاج به رضایت مجددی نیست.‏

‏         مسأله 8- بعد از آن که قرعه‌کشی شد و قسمت‌ها تعیین گردید نمی‌توانند دیگر آن ‏‎ ‎‏را به‌هم بزنند و فسخ کنند،بلکه اگر همه هم راضی به فسخ شوند جایز نیست فسخ،و ‏‎ ‎‏باطل نمی‌شود قسمت.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 269