احکام خرید و فروش
خرید و فروش میوه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خرید و فروش میوه ها

‏ ‏

خرید و فروش میوه‌ها

‏         مسأله 1- جایز نیست فروختن خرما و میوۀ درختان قبل از بروز و ظهور آنها در ‏‎ ‎‏یک سال بدون ضمیمه،و جایز است فروختن میوۀ آنها زاید بر یک سال با ضمیمه و ‏‎ ‎‏بدون آن،و اما بعد از ظاهر شدن آنها اگر بعد از بدوّ صلاح باشد و یا زاید بر یک سال یا ‏‎ ‎‏با ضمیمه بفروشد،بی‌اشکال جایز است فروختن آن،و در غیر این سه صورت هم اقوا ‏‎ ‎‏جواز است با کراهت.‏

‏         مسأله 2- مراد از بدوّ صلاح در خرما آن است که سرخ یا زرد شود،و در غیر خرما ‏‎ ‎‏آن است که بعد از ریختن شکوفه دانه‌های آن بسته و مأمون از آفت باشد نوعاً.‏

‏         مسأله 3- معتبر است در ضمیمه آن که بتوان آن را به تنهایی فروخت و معتبر است ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 231

‏آن که از مال مالک ثمره باشد و می‌تواند تنۀ درخت را ضمیمۀ بیع ثمره قرار دهد.‏

‏         مسأله 4- اگر بعض میوۀ بعض درخت‌های باغ ظاهر شده باشد،جایز است ‏‎ ‎‏فروختن تمام میوه‌جات آن باغ را؛آنچه که موجود است و آنچه که بعد موجود ‏‎ ‎‏می‌شود در آن سال.و همچنین جایز است میوۀ باغی که رسیده باشد با میوۀ باغ دیگر ‏‎ ‎‏که نرسیده است با هم بفروشد.‏

‏         مسأله 5- اگر بعد از ظهور و بدوّ صلاح،میوه به آفت آسمانی یا زمینی فاسد شود، ‏‎ ‎‏پس اگر فساد قبل از تخلیه و تسلیم بوده باشد از کیسۀ فروشنده است،و غارت و ‏‎ ‎‏سرقت و مانند آنها علی الظاهر در حکم آفت است.بلی اگر شخص تلف کننده معلوم ‏‎ ‎‏باشد مشتری می‌تواند مراجعه کند به متلف در گرفتن بدل و یا آن که اصل معامله را ‏‎ ‎‏فسخ کند.و اما اگر فساد بعد از تخلیه باشد از کیسۀ مشتری تلف شده و ربطی به ‏‎ ‎‏فروشنده ندارد.‏

‏         مسأله 6- جایز نیست فروختن زراعت پیش از سبز شدن،و اما بعد از سبز شدن، ‏‎ ‎‏پس جایز است که آن را به عنوان قصیل بفروشد و باید مشتری آن را قبل از خوشه ‏‎ ‎‏کردن بچیند،مگر آن که بایع راضی باشد به باقی ماندن آن،که در این صورت ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 7- فروختن خیار و بادنجان و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود ‏‎ ‎‏در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشتری در سال چند مرتبه ‏‎ ‎‏بچیند اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 232