احکام خمس
7-مال حلال مخلوط به حرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

7-مال حلال مخلوط به حرام

‏ ‏

7-مال حلال مخلوط به حرام

‏         مسأله 1- اگر مال حلال با مال حرام مخلوط باشد که انسان نتواند آنها را از یکدیگر ‏‎ ‎‏جدا کند و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد،باید خمس تمام مال ‏‎ ‎‏را بدهد و بعد از دادن خمس بقیۀ مال بر او حلال می‌شود.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 195

‏         مسأله 2- اگر مقدار حرام معلوم باشد و صاحبش را هم می‌شناسد،باید مال را به ‏‎ ‎‏صاحبش رد نماید.‏

‏         مسأله 3- اگر صاحب مال را در میان چند نفر به نحو اجمال بداند،احتیاط آن است ‏‎ ‎‏که همۀ آن چند نفر را از خود راضی کند به هر طریقی که ممکن باشد.‏

‏         مسأله 4- اگر جلب رضایت همه ممکن نباشد،پس در این صورت استخراج ‏‎ ‎‏می‌کند صاحب مال را با قرعه،بنابر اقوا.‏

‏         مسأله 5- اگر صاحب مال را به نحو اجمال هم نداند و یا در میان عدد غیر محصور ‏‎ ‎‏باشد حتی به مظنه هم نتواند تشخیص دهد،باید صدقه بدهد مال را با اذن حاکم شرع ‏‎ ‎‏علی الاحوط.‏

‏مسأله 6- مصرف این خمس مثل مصرف سایر خمس‌ها است،بنابر اصح.‏

‏         مسأله 7- اگر بداند مقدار حرام زیادتر از خمس است ولی مقدار آن را نداند،ظاهر ‏‎ ‎‏این است که بقیه حلال می‌شود،لکن احوط آن است که بعد از دادن خمس با حاکم ‏‎ ‎‏شرع مصالحه نماید تا یقین کند به فراغ ذمه.‏

‏         مسأله 8- اگر بعد از دادن خمس،صاحب مال حرام پیدا شود،باید غرامت آن را ‏‎ ‎‏بکشد بنابر احوط،و اگر بعد از دادن خمس معلوم شود که مقدار حرام کمتر از خمس ‏‎ ‎‏بوده زیاده را نمی‌تواند برگرداند،و اگر معلوم شود که مقدار حرام زیادتر بوده،مقدار ‏‎ ‎‏تفاوت را صدقه می‌دهد بنابر احوط،اگرچه اقوا عدم وجوب آن است اگر بداند زیاده ‏‎ ‎‏را،لکن نداند مقدار آن را.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 196