احکام خمس
4-جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می آید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4-جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می آید

‏ ‏

4-جواهری که به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

‏         مسأله 1- آنچه به فرو رفتن زیر آب بیرون آورده می‌شود از جواهرات،مثل ‏‎ ‎‏مروارید و مرجان و چیزهای دیگری که متعارف است اخراج آن از دریا به فرو رفتن ‏‎ ‎‏در آن،به شرط آن که به نصاب برسد و آن یک دینار طلا است،پس واجب است در ‏‎ ‎‏صورت رسیدن به آن مقدار،خمس آنچه در یک دفعه بیرون آورده باشند یا در چند ‏‎ ‎‏دفعه،و فرق نیست در آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس.‏

‏         مسأله 2- اگر بدون فرو رفتن در آب به وسیلۀ اسبابی جواهر بیرون آورند بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط خمس آن واجب است،ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهری ‏‎ ‎‏بگیرد،واجب نیست در آن خمس از جهت غوص،و داخل در ارباح مکاسب است ‏‎ ‎‏در صورتی که این کار کسب و شغل او باشد،و اما اگر از باب اتفاق مطلع شد بر آن، ‏‎ ‎‏پس آن داخل در حکم مطلق فایده است که ان شاء اللّٰه خواهد آمد.‏

‏         مسأله 3- اگر از نهرهای بزرگ مثل نیل و فرات و دجله جواهری بیرون آورد به فرو ‏‎ ‎‏رفتن در زیر آب،چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید و متکوّن می‌شود،باید ‏‎ ‎‏خمس آن را بدهد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 189

‏         مسأله 4- اگر جواهری مثل لؤلؤ و مرجان و سایر جواهرات در دریا غرق شود و ‏‎ ‎‏مالکش از آن اعراض کند،پس اگر بعد از آن کسی در آب فرو رود و آن را بیرون آورد، ‏‎ ‎‏واجب است بر آن خمس بنابر احتیاط.‏

‏         مسأله 5- عنبر در حکم جواهر است در صورتی که به فرو رفتن در آب بیرون ‏‎ ‎‏آورده باشند،و اما اگر از روی آب یا از کنار دریا آن را گرفته باشند،پس آن بنابر اقوا در ‏‎ ‎‏حکم ارباح مکاسب است در صورتی که شغل از برای گیرنده باشد،و اما اگر اتفاقاً ‏‎ ‎‏به دست آید،پس آن در حکم مطلق فایده است.‏

‏         مسأله 6- وجوب خمس در غوص و معدن و گنج بعد از اخراج مؤونۀ کندن و ‏‎ ‎‏تصفیه و آنچه صرف آلات و ادوات نموده است می‌باشد،بلکه اعتبار نصاب بعد از ‏‎ ‎‏بیرون آوردن مؤونه است علی الاقوی.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 190