احکام خمس
3-گنج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3-گنج

‏ ‏

3-گنج

‏گنج مالی است که در زمین یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند،و ‏‎ ‎‏طوری باشد که در نظر عرف به آن گنج گفته شود.‏

‏         مسأله 1- نصاب گنج مثل نصاب معدن است،پس معتبر است که قیمت آن بیست ‏‎ ‎‏دینار طلا و یا دویست درهم نقره باشد؛چه از طلا و نقره باشد یا نه.‏

‏         مسأله 2- معتبر است در گنج که صاحب آن معلوم نباشد،خواه در بلاد کفار باشد یا ‏‎ ‎‏در زمین موات و یا در خرابه‌های بلاد اسلام و چه اثر اسلام بر آن باشد یا نه،و در ‏‎ ‎‏جمیع صور مالک کسی است که آن را پیدا کرده،و باید خمس آن را بدهد.‏

‏         مسأله 3- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که ‏‎ ‎‏قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست،مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد،ولی ‏‎ ‎‏اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است باید به او اطلاع دهد.و چنانچه معلوم شود ‏‎ ‎‏مال او نیست،باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد،و به همین ترتیب ‏‎ ‎‏به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد،و اگر معلوم شود مال ‏‎ ‎‏هیچ‌یک آنان نیست مال خود او می‌شود،که باید خمس آن را بدهد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 188

‏         مسأله 4- در حکم گنج است آنچه پیدا می‌شود در شکم حیوانی که خریده باشند او ‏‎ ‎‏را،و باید به تفصیل مذکور از مالکین سابق که می‌شناسد جویا شود،پس در صورت ‏‎ ‎‏نشناختن مالک آن،باید خمس آن را بدهد و رسیدن به حد نصاب در این صورت ‏‎ ‎‏شرط وجوب خمس نیست.‏

‏         مسأله 5- ایضاً در حکم گنج است بنابر احوط،آنچه پیدا شود در شکم ماهی که ‏‎ ‎‏خریده و در این صورت جویا شدن از مالک لازم نیست،مگر در بعض صور نادره،و ‏‎ ‎‏نصاب در آن نیز معتبر نیست،بلکه احوط آن است که غیر ماهی در حکم ماهی است ‏‎ ‎‏در عدم اعتبار نصاب.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 189