احکام خمس
2-معدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

2-معدن

‏ ‏

2-معدن

‏         مسأله 1- میزان در تشخیص معدن،عرف عقلا است؛مثل طلا و نقره و قلع و آهن ‏‎ ‎‏و مس و زیبق و یاقوت و زبرجد و فیروزه و عقیق و قیر و نفت و کبریت و سنگ سرمه ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 186

‏و زرنیخ و نمک،بلکه گچ و گل سرشور و گل ارمنی بنابر احوط.‏

‏مسأله 2- چیزی که معدن بودن آن مشکوک باشد به عنوان معدن خمس ندارد.‏

‏         مسأله 3- معتبر است در تعلق خمس به معدن این که به حد نصاب برسد بعد از ‏‎ ‎‏اخراج مؤونه و تصفیه،و نصاب آن عبارت است از بیست دینار طلا و یا دویست ‏‎ ‎‏درهم از جهت عین و یا قیمت بنابر احتیاط،و در وقت اختلاف قیمت،آنچه که قیمت ‏‎ ‎‏آن کمتر است از طلا و نقره مناط است بنابر احتیاط.‏

‏         مسأله 4- معتبر نیست در تعلق خمس به این که در هر دفعه به حد نصاب برسد، ‏‎ ‎‏بلکه اگر بتدریج آن‌قدر بیرون آورد که مجموع به قدر نصاب شد،خمس مجموع ‏‎ ‎‏واجب است،حتی در صورتی که دفعۀ اول کمتر از نصاب بیرون آورد،پس از آن ‏‎ ‎‏اعراض کرد و بعد از آن برگشت و اخراج کرد تا روی هم رفته به حد نصاب رسید، ‏‎ ‎‏بنابر احوط،اگر نگوییم اقوا است.‏

‏         مسأله 5- اگر چند نفر مشترکاً اخراج یک معدن کنند،باید سهم هر کدام به حد ‏‎ ‎‏نصاب برسد بنابر اقوا،و رسیدن سهم مجموع به حد نصاب مناط نیست.‏

‏         مسأله 6- اگر دو جنس یا زیادتر از یک معدن بیرون آورده شود،اگر قیمت مجموع ‏‎ ‎‏به حد نصاب رسید،خمس به آن تعلق می‌گیرد بنابر اقوا.‏

‏         مسأله 7- اگر از چند معدن اخراج می‌کند،روی هم رفته حساب نیست بنابر اقوا، ‏‎ ‎‏مگر در صورتی که یک معدن حساب شود عرفاً و قطعات زمین مابین یک معدن ‏‎ ‎‏فاصله انداخته باشد.‏

‏         مسأله 8- فرقی نیست در تعلق خمس به معدن در بیرون آورنده،میان مسلمان و ‏‎ ‎‏کافر،در صورتی که زمین ملک و یا این که زمین مباح باشد،پس معادنی که به دست ‏‎ ‎‏کفار استخراج می‌شود از طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و مثل آنها خمس به ‏‎ ‎‏آنها تعلق می‌گیرد،الّا آن که حضرات ائمه علیهم السلام برای شیعیان مباح فرموده‌اند خمس ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 187

‏اموالی را که از غیر معتقد به خمس مثل کافر و مخالف گرفته می‌شود؛چه از منافع ‏‎ ‎‏کسب بوده باشد یا غیر آن.و اما کسی که از فرق امامیه به مقتضای اجتهاد خود و یا ‏‎ ‎‏اجتهاد مقلَدش معتقد نباشد به وجوب خمس در بعض اقسام آن و یا کسی که معتقد به ‏‎ ‎‏اصل خمس نباشد به توهم دلالت بعض اخبار،پس در صورتی که مال غیر مخمس از ‏‎ ‎‏آنها به دست اشخاصی که خمس را واجب می‌دانند برسد،باید خمس آن را اخراج ‏‎ ‎‏کنند،مگر در صورت شک که در این صورت تفحص و ادا لازم نیست.‏

‏         مسأله 9- اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن اخراج کرده به حد نصاب می‌رسد ‏‎ ‎‏یا نه،باید به وزن کردن و یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 188