احکام زکات
زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

زکات فطره

‏ ‏

زکات فطره

‏         مسأله 1- کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و ‏‎ ‎‏بندۀ کس دیگر نیست،باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفری یک ‏‎ ‎‏صاع که تقریباً سه کیلو است،گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند ‏‎ ‎‏اینها،به مستحق بدهد و اگر قیمت یکی از اینها را هم بدهد کفایت می‌کند.‏

‏         مسأله 2- کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که ‏‎ ‎‏بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند،فقیر است و دادن زکات فطره بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 3- انسان باید فطرۀ کسانی را که در غروب شب عید فطر نانخور او حساب ‏‎ ‎‏می‌شوند بدهد؛کوچک باشند یا بزرگ،مسلمان باشند یا کافر،دادن خرج آنان بر او ‏‎ ‎‏واجب باشد یا نه،در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.‏

‏         مسأله 4- اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد،زکات فطره ‏‎ ‎‏بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 5- اگر کسی را که نانخور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال ‏‎ ‎‏او فطرۀ خود را بدهد،چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد،لازم نیست ‏‎ ‎‏خودش فطرۀ او را بدهد.‏

‏         مسأله 6- فطرۀ مهمانی که پیش از غروب شب عید وارد شده و نانخور او حساب ‏‎ ‎‏می‌شود بر او واجب است.‏

‏         مسأله 7- اگر پیش از غروب به یک لحظه،بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا ‏‎ ‎‏فقیر غنی شود،در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد باید زکات فطره ‏‎ ‎‏را بدهد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 183

‏مسأله 8- کسی که دیگری باید فطرۀ او را بدهد،واجب نیست فطرۀ خود را بدهد.‏

‏         مسأله 9- اگر فطرۀ انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خود انسان ‏‎ ‎‏واجب نمی‌شود،اگرچه غنی هم باشد.‏

‏         مسأله 10- کسی که سید نیست نمی‌تواند به سید فطره بدهد،حتی اگر سیدی ‏‎ ‎‏نانخور او باشد،نمی‌تواند فطرۀ او را به سید دیگر بدهد.‏

‏         مسأله 11- اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال ‏‎ ‎‏گفته شد برسانند،کافی است.‏

‏         مسأله 12- فقیری که به او فطره می‌دهند لازم نیست عادل باشد،ولی احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که به شراب خوار و کسی که آشکارا معصیت می‌کند فطره ندهند.‏

‏مسأله 13- به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره بدهند.‏

‏         مسأله 14- احتیاط واجب آن است که به یک فقیر،کمتر از یک صاع که تقریباً سه ‏‎ ‎‏کیلو است فطره ندهند،ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 15- مستحب است در دادن زکات فطره،خویشان فقیر خود را بر دیگران ‏‎ ‎‏مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را و بعد اهل علم فقیر را،ولی اگر دیگران از جهتی ‏‎ ‎‏برتری داشته باشند،مستحب است آنها را مقدم بدارد.‏

‏         مسأله 16- انسان باید زکات فطره را به قصد قربت؛یعنی برای انجام فرمان خداوند ‏‎ ‎‏عالم بدهد و موقعی که آن را می‌دهد نیت دادن فطره نماید.‏

‏         مسأله 17- اگر پیش از ماه رمضان فطره بدهد صحیح نیست،و احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد،ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به ‏‎ ‎‏فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب ‏‎ ‎‏کند،مانعی ندارد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 184

‏         مسأله 18- گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد،باید به جنس دیگری یا ‏‎ ‎‏خاک مخلوط نباشد به نحوی که خارج از متعارف است،و اگر از چیز معیب بدهد ‏‎ ‎‏کافی نیست.‏

‏         مسأله 19- کسی که نماز عید فطر می‌خواند،بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش ‏‎ ‎‏از نماز عید بدهد،ولی اگر نماز عید نمی‌خواند،می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر ‏‎ ‎‏بیندازد.‏

‏         مسأله 20- اگر در محل خودش مستحق پیدا شود،احتیاط واجب آن است که فطره ‏‎ ‎‏را به جای دیگر نبرد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 185