احکام زکات
نیت زکات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نیت زکات

‏ ‏

نیت زکات

‏         مسأله 1- انسان باید زکات را به قصد قربت؛یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم ‏‎ ‎‏بدهد و در نیت معیّن کند که آنچه را می‌دهد،زکات مال است یا زکات فطره.‏

‏         مسأله 2- اگر کسی را وکیل کند که زکات او را بدهد،وکیل باید مباشر نیت زکات ‏‎ ‎‏شود در وقت ادای آن.‏

‏         مسأله 3- اگر مالی را به عنوان زکات به شخص امینی داد که به مستحق برساند،باید ‏‎ ‎‏شخص مالک خود مباشر نیت باشد؛به این معنی که نیت کند آنچه را که آن شخص به ‏‎ ‎‏فقرا می‌رساند زکات است.‏

‏         مسأله 4- اگر مالک بدون نیت،زکات را به فقیر بدهد و پیش از آن که آن مال از بین ‏‎ ‎‏برود مالک،نیت زکات کند،زکات حساب می‌شود.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 181

‏         مسأله 5- کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطۀ ‏‎ ‎‏کوتاهی او از بین برود،باید عوض آن را بدهد.‏

‏         مسأله 6- اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود چیزی بابت زکات به فقیر ‏‎ ‎‏بدهد زکات حساب نمی‌شود،و بعد از آن که زکات بر او واجب شد،اگر چیزی را که ‏‎ ‎‏به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد،می‌تواند چیزی را ‏‎ ‎‏که به او داده زکات حساب کند.‏

‏         مسأله 7- مستحب است خویشاوندان را بر غیر خویشاوندان،و اهل علم و تقوا را ‏‎ ‎‏بر غیر اهل علم و تقوا،و فقرای عفیف را که اهل سؤال نیستند بر آنهایی که اهل سؤالند ‏‎ ‎‏مقدم بدارد.‏

‏         مسأله 8- احتیاط واجب آن است که در صورت امکان،اخراج زکات را اگرچه به ‏‎ ‎‏جدا کردن باشد تأخیر نیندازد.‏

‏         مسأله 9- اگر کسی که می‌خواهد زکات بدهد در شهر مستحق نیابد و نتواند زکات ‏‎ ‎‏را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند،چنانچه امید نداشته باشد که ‏‎ ‎‏بعداً مستحق پیدا کند،باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند و اگر ‏‎ ‎‏زکات تلف شود ضامن نیست.‏

‏         مسأله 10- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود،می‌تواند زکات را به شهر دیگر ‏‎ ‎‏ببرد،ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد،و اگر زکات تلف شود ‏‎ ‎‏ضامن است.‏

‏         مسأله 11- اگر کسی بر او زکات یا حقوق دیگری واجب گردیده و هنگام مرگ او ‏‎ ‎‏رسیده باشد،باید وصیت نماید که آنها را از ترکۀ او اخراج نمایند.‏

‏         مسأله 12- اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که ‏‎ ‎‏برای زکات می‌دهد با خود او است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 182