احکام روزه
کفارۀ روزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کفارۀ روزه

‏ ‏

کفارۀ روزه

‏         مسأله 1- کسی که کفارۀ روزۀ رمضان بر او واجب است،باید یک بنده آزاد کند،یا ‏‎ ‎‏به دستوری که در مسألۀ بعد گفته می‌شود دو ماه روزه بگیرد،یا شصت فقیر را سیر ‏‎ ‎‏کند،یا به هر کدام یک مد که تقریباً ده سیر است طعام؛یعنی گندم یا جو و مانند ‏‎ ‎‏اینها بدهد.‏

‏         مسأله 2- اگر به چیز حرامی روزۀ خود را باطل کند مثل شراب و زنا و نزدیکی ‏‎ ‎‏کردن با عیال خود در حال حیض،بنابر احتیاط واجب کفارۀ جمع بر او واجب ‏‎ ‎‏می‌شود؛یعنی باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند،یا ‏‎ ‎‏به هر کدام آنها یک مد گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد.‏

‏         مسأله 3- اگر روزه‌دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند،احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که برای هر دفعه یک کفاره بدهد و چنانچه در یک روز ماه رمضان ‏‎ ‎‏چند مرتبه،غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد،برای همۀ آنها ‏‎ ‎‏یک کفاره کافی است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 156

‏         مسأله 4- کسی که عمداً روزۀ خود را باطل کرده،اگر بعد از ظهر مسافرت کند یا ‏‎ ‎‏پیش از ظهر برای فرار از کفاره،کفاره از او ساقط نمی‌شود.‏

‏         مسأله 5- اگر عمداً روزۀ خود را باطل کند،و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا ‏‎ ‎‏مرض برای او پیدا شود،کفاره بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 6- اگر یقین کند که روز اول رمضان است و عمداً روزۀ خود را باطل کند بعد ‏‎ ‎‏معلوم شود که آخر شعبان بوده،کفاره بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 7- اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‌دار است جماع کند؛ ‏‎ ‎‏چنانچه زن را مجبور کرده باشد،کفارۀ روزۀ خودش و روزۀ زن را باید بدهد،و اگر زن ‏‎ ‎‏به جماع راضی بوده بر هر کدام یک کفاره واجب است.‏

‏         مسأله 8- اگر زنی شوهر خود را مجبور کند که جماع نماید یا کار دیگری که روزه ‏‎ ‎‏را باطل می‌کند انجام دهد،واجب نیست کفارۀ روزۀ شوهر را بدهد.‏

‏         مسأله 9- کسی که به واسطۀ مسافرت یا مرض روزه نمی‌گیرد،نمی‌تواند زن ‏‎ ‎‏روزه‌دار خود را مجبور به جماع کند و چنانچه او را مجبور سازد،احتیاط واجب آن ‏‎ ‎‏است که کفارۀ او را بدهد.‏

‏         مسأله 10- کسی که نمی‌تواند کفارۀ جمع بدهد هر چند مد که می‌تواند به فقیر اطعام ‏‎ ‎‏کند و اگر برایش ممکن نباشد باید استغفار کند،اگرچه مثلاً یک مرتبه«استغفر اللّٰه» ‏‎ ‎‏بگوید و احتیاط واجب آن است که در صورت استغفار هر وقت بتواند،کفاره را بدهد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 157