احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
9-قی کردن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

9-قی کردن

‏ ‏

9-قی کردن

‏         مسأله 1- هرگاه روزه‌دار عمداً قی کند،اگرچه به واسطۀ مرض و مانند آن ناچار ‏‎ ‎‏باشد،روزه‌اش باطل می‌شود،ولی اگر سهواً یا بی‌اختیار قی کند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2- اگر روزه‌دار بتواند از قی کردن خودداری کند،چنانچه برای او ضرر و ‏‎ ‎‏مشقت نداشته باشد باید خودداری نماید.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 154

‏         مسأله 3- اگر به وسیلۀ آروغ زدن چیزی خارج شد و به فضای دهان رسید و سپس ‏‎ ‎‏بدون اختیار برگشت،روزۀ او باطل نمی‌شود و چنانچه با اختیار خود بلعید،روزۀ او ‏‎ ‎‏باطل و قضا و کفاره هم بر او واجب می‌شود.‏

‏         مسأله 4- شخص روزه‌دار چنانچه بداند اگر آروغ بزند چیزی از دهان او خارج ‏‎ ‎‏می‌شود که مانند قی کردن است،نباید آروغ بزند.‏

‏         مسأله 5- اگر آب دهان در فضای دهان روزه‌دار جمع شود و آن را فرو برد اگرچه ‏‎ ‎‏عمداً متذکر چیزی مانند ترشی شده باشد که سبب جمع شدن آب دهان است روزۀ او ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 6- آب بینی چنانچه به فضای دهان نرسد و فرو رود اشکال ندارد.اما ‏‎ ‎‏چنانچه به فضای دهان رسید،احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.‏

‏         مسأله 7- اگر مگس در گلوی روزه‌دار برود چنانچه ممکن باشد باید آن را بیرون ‏‎ ‎‏آورد و روزۀ او باطل نمی‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 155